Over Ons

Stichting Voedselbank Alkmaar (en omgeving) werd opgericht op 7 maart 2006 ten overstaan van notaris mr. Drs. J.H.M. Erkamp te Alkmaar. Inschrijving bij Kamer van Koophandel Noordwest-Holland onder nr/ 37124036. De voedselbank Alkmaar (en omgeving) is operationeel sinds 4 juli 2006.
Doel
Tijdelijke ondersteuning door kosteloos verstrekken van voedselpakketten aan burgers die om zwaarwegende, veelal financiële redenen een periode niet of slechts gedeeltelijk in hun eigen voedselvoorziening kunnen voorzien.
Middelen
Gratis inzameling van in goede staat zijnde levensmiddelen bij handel en industrie. Daarmee tevens tegengaan van verspilling en vernietiging van voedselvoorraden en springt de Voedselbank Alkmaar (en omgeving) in het gat tussen deze overschotten en de armoede in de regio.
Financiering
Zowel met betrekking tot investeringen in bedrijfsmiddelen als de uitgaven voor exploitatiekosten (pand; opslag inclusief koel- en vries-; ompakken; transport; registratie; etcetera) door middel van donaties, subsidies en dergelijke.
Medewerkers
Uitsluitend (onbetaalde) vrijwilligers, inclusief bestuur

  • Voorzitter: J.J.J.M. Emmaneel
  • Bestuurslid mw. H. van Holland
  • Penningmeester: H.J. Opdam

Aanmelding en screening van de in aanmerking komende ‘klanten’ uitsluitend via officiële erkende hulpverlenende organisaties. Aldus in wezen een logistiek bedrijf, werkend op 100% non-profit basis.