Sponsoren

 Financiën
De financiële middelen, nodig voor het functioneren van de Stichting Voedselbank Alkmaar (en omgeving), kunnen slechts worden verkregen door donaties, subsidie, giften, etc. Deze middelen worden aangewend voor de noodzakelijke periodieke investeringen in bedrijfsmiddelen (vrachtauto, koel-, vriescellen, opslagfaciliteiten etc.) alsmede voor de uitgaven van de exploitatiekosten (huur, energie, transport, communicatie, registratie, verzekeringen etc.) Daarnaast, vrijwel onontkoombaar, bij (te) lage aanvoer door handel en industrie, moeten incidenteel levensmiddelen worden aangekocht. Geïnteresseerden kunnen hun gewaardeerde bijdragen storten op de rekening NL06 RABO 0116 6090 79 ten name van St. Voedselbank Alkmaar.
Andere giften
Daarnaast zijn ook giften in andere vorm welkom. Gelieve dan eerst contact op te nemen met de Voedselbank Alkmaar (zie voor de gegevens helemaal onder aan deze pagina).
Periodieke giften
Wilt u een periodieke gift doen aan de Voedselbank? Als uw periodieke gift voldoet aan een aantal voorwaarden,  kunt u deze aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Er moet dan wel eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en onze Voedselbank. U kunt daarvoor dit formulier gebruiken.

Wilt u levensmiddelen doneren? U kunt deze producten direct bij ons afleveren op dinsdag-woensdagen donderdagochten vanaf 8.00 tot 12.00 uur.

Wij kennen ook bedrijfssponsoring vanaf € 500,– per jaar. Uw bedrijf kan dan bij elke publicatie of reclame onze naam gebruiken.