ANBI

De Stichting Voedselbank Alkmaar werd opgericht op 7 maart 2006, ten overstaan van notaris mr. Drs. J.H.M. Erkamp te Alkmaar. De Stichting is gekwalificeerd als Algemeen Nut Beogende Instelling ( ANBI ). Het fiscale nummer is 81 61 25 624. De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noordwest-Holland onder nummer 37 12 40 36.

Het formulier publicatieplicht fondswervende instellingen treft U aan door op de volgende te klikken:

ANBI publicatie fondswervende instellingen

De financiële jaarrekening 2018 is door het Stichtingsbestuur op 29 april 2019 vastgesteld.

Het Financieel verslag 2018 treft U aan door op de volgende link te klikken: Jaarverslag VB Alkmaar 2018_1

De financiële jaarrekening 2019 is door het Stichtingsbestuur op 14 mei 2020 vastgesteld.

Het financieel verslag 2019 treft U aan door op de volgende link te klikken :Jaarverslag VB Alkmaar 2019