ANBI

De Stichting Voedselbank Alkmaar werd opgericht op 7 maart 2006, ten overstaan van notaris mr. Drs. J.H.M. Erkamp te Alkmaar. De Stichting is gekwalificeerd als Algemeen Nut Beogende Instelling ( ANBI ). Het fiscale nummer is 81 61 25 624. De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noordwest-Holland onder nummer 37 12 40 36.

De financiële jaarrekening 2016 is door het Stichtingsbestuur op 20 april 2017 vastgesteld.

Het financieel verslag 2016 treft U aan door op de volgende link te klikken Jaarverslag VB Alkmaar 2016

 

De financiële jaarrekening 2017 is door het Stichtingsbestuur op 5 april 2018 vastgesteld.

Het financieel verslag 2017 treft U aan door op de volgende link te klikken Jaarverslag VB Alkmaar 2017

 

Het jaarverslag van de activiteiten Stichting Voedselbank Alkmaar e.o. treft u aan door op de volgende link te klikken: Jaarverslag 2018

De Financiële jaarrekening 2018 wordt nog opgemaakt en komt zodra deze beschikbaar is op de website.