Acties 2018

Als u uw kerstpakket wilt doneren aan de Stichting Voedselbank Alkmaar, dan kunt u die op dinsdag-woensdag en donderdag brengen tussen 8.00 en 13.00 uur.  Het adres is Pettemersraat 39B te Alkmaar.

 

Let op
Uit incidentele ervaringen is ons gebleken dat, zonder instemming van de Voedselbank Alkmaar e.o., huis-aan-huis wordt gecollecteerd om contant geld in te zamelen. Niet alleen de gulle gevers maar ook de (klanten van de) Voedselbank zijn hiervan de dupe aangezien de opbrengst ons nimmer heeft bereikt of zal bereiken!
Indien er via een vooraf aangekondigde actie een dergelijke inzameling zal worden uitgevoerd, zal dit op onze website tijdig bekend worden gemaakt.
Vanzelfsprekend kan, bij enig wantrouwen, gevraagd worden naar een officiële identificatie van of namens onze Voedselbank of wordt u verzocht telefonisch contact met ons op te nemen ter bevestiging van een dergelijke actie.
Het spreekt voor zich dat de Voedselbank illegaal collecteren als oplichting zal beschouwen en in voorkomende gevallen bij de politie hiervan aangifte zal worden gedaan.