->Voedselbank Alkmaar:  www.voedselbankalkmaar.nl

Vestigings adres:                                  Pettemerstraat 39 B
                                                         1823 CW Alkmaar
                                                         tel. 072-5401592; b.g.g. 06-22134241

                                                          Di Wo en Do van 08.00 tot 12-00 uur

                                                          mail: voedselbankalkmaar@gmail.com

Inschrijving K.v.K.:                                nr.37124036

Bankrekening:                                      1166 09 079 (Rabobank)                                                


Fantastisch Initiatief: "De Voedselbank Alkmaar is erg gelukkig met de particuliere actie van de Alkmaarse Ema Nejatovic. "Dit is natuurlijk een fantastisch initiatief", laat Ton Boots van de Voedselbank weten. De producten die Ema via Project Food verzamelt, worden in de pakketten onderverdeeld." Alkmaars Nieuwsblad
Video
16 Dec.12 Voedselbank Alkmaar medewerkers sorteren het door FoodProject ingezamelde Voedsel. De actie is een groot succes. Veel dank allen!

->Waarom een Voedselbank in Alkmaar?

     Omdat onze klant grote problemen heeft en in financieel zwaar weer verkeert.
     Deze zou zonder de hulp van de Voedselbank Alkmaar niet over voldoende
     voedsel beschikken. Daardoor biedt de Voedselbank Alkmaar tijdelijk onder-
     steuning door de wekelijkse uitreiking van een pakket levensmiddelen.

     De klant houdt per maand na aftrek van alle vaste lasten (huur, gas, licht,
     water, verzekeringen, etc.) voor voeding en kleding minder over dan:
     - 180,- euro, indien 1-persoons huishouding;
     - + 60,- euro meer per volwassene vanaf 18 jaar;
     - + 50,- euro meer per kind tot 18 jaar.

     Dus bijvoorbeeld voor een huishouding van twee volwassenen en twee kinderen
     tot 18 jaar is €180,- + €60,- + €100,- is €340,- de grens.


->Wat Biedt de Voedselbank?

     Gratis levensmiddelen van goede kwaliteit, beschikbaar
     gesteld door de levensmiddelen industrie en de groot - en
     detailhandel. Deze producten voldoen aan alle eisen van
     versheid en hygiëne.

     In princiepe geldt voor de gratis verstrekking een termijn
     van maximaal zes maanden.

     De privacy van de klant wordt volledig beschermd. Zijn/
     haar gegevens worden onder geen enkele omstandigheid
     ter beschikking gesteld of ter inzage gegeven aan derden.

     De uitdeling van de voedselpakketten geschiedt één keer
     per week op donderdag van 14.00 uur tot 16.00 uur
     op een aantal afhaalpunten.

->Hoe meldt de klant zich aan?

    Via één van de volgende hulpverlenende instanties:

    Leger des Heils Alkmaar    072 5616020
    Inova - Vluchtelingenwerk 072 5159483
    Algemeen Maatschappelijk Werk 'De Wering' 088 0075000
    Brijder Verslavingszorg    06 1082652
    Aanloophuis De Steiger    072 5200804
    DNO Maatschappelijk Opvang Noord-Holland-Noord  072 5142960
    Helpende Hand in de Wijk/Parlan   072 5143900
    Stichting MEE Noordwest-Holland 088 6522522
    Saldo Plus    Alkmaar             06 51952762 
    Gemeente Alkmaar Budgetwinkel 072 5488188
    Humanitas                                 072 5401800
    Kossen-Leijenfonds, St Pancras   072 5623518
    "Bij Bosshardt" Leger des Heils, Heerhugowaard  072 5722311
    Bewindvoerders inzake Schuldsaneringen

->Wat is noodzakelijk voor het functioneren van
    de Voedselbank?

   Vrijwilligersorganisatie
    Ons werk is volledig afhankelijk van vrijwilligers. Deze zorgen voor de
    logistiek, de opslag (ook in koelruimte en in diepvries), het ompakken tot
    pakketten, het uitdelen van deze pakketten, de administratie, de contacten
    met hulpverlenende organisaties en leveranciers, etc. etc. .

Produkten

De levensmiddelen zijn afkomstig van zowel nationaal
opererende industrieën en handelsbedrijven als
leveranciers uit de regio. Op deze wijze wordt verspilling en
vernietiging van voedselvoorraden tegengegaan en springt
de Voedselbank Alkmaar in het gat tussen deze overschotten
en de armoede in de regio. Door de groei van het aantal
mensen dat om hulp vraagt heeft de Voedselbank Alkmaar
constant behoefte aan meer voedselproducten. Hierbij zowel
te denken aan 'basisvoedsel' (aardappelen, pasta, rijst,
brood en lang houdbare producten), maar ook artikelen als
snoep, koffie, thee, frisdranken, zuivelproducten, (houdbare)
vleesproducten, etc. zijn welkom.

Financiën

 

Het 'bedrijf' Voedselbank Alkmaar werd in 2006
op professionele wijze ingericht met magazijn-
en ompakfaciliteiten, koel- en diepvriesopslag,
transportmiddelen, etc. met behulp van sponsoring van
vele zijden. Zoals bij elk bedrijf heeft de Voedselbank
Alkmaar vervolgens te maken met exploitatiekosten. Voor
de dekking van deze exploitatiekosten doet de Stichting
Voedselbank Alkmaar een dringend beroep op de financiële
ondersteuning door sponsoren teneinde de noodzakelijke
continuïteit veilig te stellen. Uiteraard zijn wij gaarne bereid
u nadere informatie te geven over het reilen en zeilen van de
Stichting Voedselbank Almaar. Ons rekeningnummer bij de
Rabobank is 1166.09.079

Heeft uw bedrijf interesse om, in plaats van partijen te
vernietigen omdat de verpakking niet meer actueel is, de
blikken zijn ingedeukt, de houdbaarheidsdatum in zicht
is, etc etc., deze gratis ter beschikking te stellen aan een
volstrekt 'veilig' kanaal? Of kent u personen die ons verder
kunnen helpen? Geeft u ons een seintje of tip deze website
aan uw relatie!        

                                                                                                       

                                                                                                                                                    

Bezoekers 24 Uur Pagina "Welkom"